Baldintzak

IKAI VANSen alokatzeko baldintza orokorrak

Eremua eta iraupena

Errentariarekin egindako kontratuaren xedea autokarabana, kontratuan finkatutako aldian, alokairu-erregimenean hautatzea eta eskura ematea da.

Kontratua autokarabana entregatzean hasiko da eta IKAI VANSi bueltan entregatzen den unean amaituko da.

Alokairuan zehar ibilgailua erabiltzearen ondoriozko kostuak, hala nola erregaia, bidesariak, propanoa, aparkaleku-isunak eta zigorrak, errentariaren erantzukizuna izango dira.

Gutxieneko adina

Autokarabana gidatzeko baimena duten pertsona bakarrak, errentaria eta kontratuan identifikatutako gidariak izango dira. 23 urtetik gorakoak izan behar dute eta bi urte baino gehiagoko antzinatasunarekin B gidabaimena izan behar dute.

Gidari gisa identifikatu ez diren pertsonek ezin izango dute ibilgailua gidatu, eta errentaria izango da puntu hau betetzearen arduraduna.

Identifikatutako gidarien gidabaimen originalak eta indarrean daudenak autokarabana entregatzerakoan aurkeztu beharko dira. Alokairuaren unean dokumentazioa entregatzerik ez badago, errentatzaileak erreserba baliogabetzeko baimena izango du. Deuseztatze hori kontratua aldebakarrez deuseztatzea bezala ulertuko da. Deuseztatze hori kontratatutako alokairuaren balioaren % 100arekin zigortuko da.

Prezioak

Kontratua egiteko unean errentatzaileak indarrean duen prezio-zerrendatik eratorriko dira balioak.

Gutxieneko alokairua 3 egunekoa da.

Alokairua ibilgailua Andoainen jasotzean hasten da eta IKAI VANSeko langileei itzuleran ematean amaitzen da.

Prezioek barne hartzen dituzte: BEZa, mugarik gabeko kilometraia (3 egun baino gehiago badira), arrisku orotako asegurua aseguruaren estalduraren arabera, txasis-kabinaren fabrikatzailearen mugikortasun-bermea.

Ibilgailua erregai-biltegia beteta dagoela ematen zaio bezeroari, eta modu berean itzuli behar da. Ibilgailu guztiak GPS bidez lokalizatuta daude. Gordailua ez betetzea: bezeroari 20 € kobratuko zaizkio erregai-hornikuntzako zerbitzuagatik, eta falta den erregaia 2,3 €/ l-tara ordaindu beharko du.

Erreserba

Erreserbak alokairuaren zenbatekoaren % 30 ordaintzea barne hartzen du. Ordainketa hori gehienez zazpi eguneko epean egingo da. Une horretatik aurrera, erreserba loteslea izango da bi alderdientzat. Errentariak epe hori betetzen ez badu, erreserba ez da loteslea izango errentatzailearentzat. Bezeroak erreserba loteslea deuseztatzen badu, azken horrek baliogabetze-tasa hauek ordaindu beharko ditu, baieztatutako lehen erreserbatik abiatuta kalkulua:

 • Alokairua hasi baino 30 egun lehenago arte, % 30 kobratzen da kitatze-gastuengatik.
 • Alokairua hasi baino 29-8 egun lehenago, alokairuaren prezioaren % 80.
 • Alokairua hasi baino 7 egun lehenago, alokairuaren prezioaren % 100.

Kontratua hasteko ezarritako egunean eta orduan ibilgailua jasotzera doan bezeroa ez aurkeztea kontratua eta erreserba aldebakarrez deuseztatzea izango da ondorio. Kausa horretarako zigorra kontratatutako alokairuaren balioaren % 100ekoa izango da.

Ordainketa motak, fidantza

Erreserba-egunen arabera aurreikusitako alokairu-prezioa errentatzaileak errentariari emango dion kontuan sartu beharko da, gehienez ere alokairua hasi baino 30 egun lehenago.

Ibilgailua jasotzerakoan, errentariak 1000€ ordaindu beharko ditu kreditu-txartel bidez, fidantza gisa eta kontratu honen betebeharrak behar bezala beteko dituela bermatzeko. (Mastercard edo Visa).

Epe laburreko erreserben kasuan (alokairu-data baino 14 egun lehenago), alokairuaren guztizko prezioa ordaindu beharko da.

Errentariak berariaz konpromisoa hartzen du errentatzaileari honako hauek ordaintzeko:

 • Ibilgailua itzultzeko unean, hiru eguneko alokairuetarako kilometrajearen zenbatekoa, indarrean dagoen tarifaren arabera kalkulatuta, eta/edo Alokairurako Baldintza Orokor hauen aplikaziotik sortutako kargu gehigarriak (hiru egun edo gutxiagoko alokairuetan 1.200 km, aparteko kilometroa 0,30 €).
 • Ibilgailua errentatzailearen baimenik gabe beste leku edo hiri batean entregatzen bada, sortzen diren kargu gehigarriak.
 • Alokairu-kontratu honen indarraldiaren ondorioz, trafikoko edozein arau-haustek edo beste edozein motatako arau-haustek eragindako isun, gastu judizial eta estrajudizialen zenbatekoa, non eta ez diren errentatzailearen erruz sortu.
 • Errentariaren erruz atxiki edo enbargatutako ibilgailua bada, gastu guztiak haren kontura izango dira, baita enpresa errentatzaileak lortu gabeko irabaziak ere, ibilgailua ibilgetzen den bitartean.
 • Errentariak kontratu honen ondorioz zor dituen zenbatekoak erreklamatzean errentatzaileak egindako gastuak (abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak barne). 

Ibilgailuak frankizia duen arrisku orotako aseguru bat du (ez ditu barne hartzen errentariaren eta laguntzaileen gauza pertsonalak, ezta barruan eragindako kalteak ere). Istripua edo lapurreta gertatuz gero, errentariak bere gain hartuko du ezbehar bakoitzeko 1000 euroko zenbatekoa.

Entrega eta itzulketa

 1. Bidaia hasi aurretik, errentariak errentatzailearen teknikariek entrega-puntuan emandako jarraibideak bete beharko ditu, behin ibilgailuaren egoera deskribatuta bi aldeek sinatuko dute dokumetnu hau. Errentatzaileak ibilgailua entregatzeari uko egin ahal izango dio ibilgailua ikuskatu arte.
 2. Ibilgailua itzultzean, errentariak autokarabanaren azken azterketa egin beharko du alokairu-zentroko langileekin batera. Itzulketa-akta bat egingo da, eta errentatzaileak eta errentariak sinatu beharko dute. Errentatzaileak 48 ordu ditu ibilgailua jasotzean ikusi ezin diren kalteak antzemateko (frankizia itzuli aurretik), eta epe horretan jakinarazi beharko dio errentariari. Entrega-aktan jaso ez arren, tailerrean atzematen diren eta/edo ondorengo kontrolean agertzen diren kalteak errentariaren kontura izango dira. Itzulketa-akta ez sinatzeak ez du errentaria erantzukizunetik salbuetsiko.
 3. Oro har, ibilgailuen entregak astelehenetik ostiralera egingo dira, 16:00etatik 18:00etara; itzulketak berriz, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik 11:00etara burutuko dira. Alokairu-kontratuan agertzen diren ordutegiak adostutakoak izango dira. Ordutegitik kanpo entregatu eta itzuli ahal izango dira, beste kargu bat eskatuta. Entregaren eta itzulketaren egunak egun bat batuko dute elkarrekin, baldin eta guztira ez badira 24 ordutik gorakoak, edo soilik errentatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gainditzen badituzte.
 4. Itzulketan atzerapenik izanez gero, kontratuan aplikatutako zenbatekoa halako hiru zigortuko da egunean. Hitzartutako egunean itzultzea eragozten duen edozein ezinbesteko arrazoi justifikatu berehala jakinarazi beharko zaio errentatzaileari, hark onar dezan; bestela, baimendu gabeko atzerapentzat hartuko da.
 5. Errentariak alokairua luzatu nahi badu, kontratua amaitu baino gutxienez hiru egun lehenago eskatu beharko dio errentatzaileari. Luzapena berresteko, errentatzaileak une horretan dituen erabilgarritasunak aztertu beharko dira. Hau horrela izanik,  errentatzaileak ez du aldez aurretik luzatzeko konpromisorik hartzeko beharrik.
 6. Alokairu-daten edozein aldaketa egiteko, errentatzaileak aldez aurretik baimendu beharko du. Baldintza hori ez betetzeak errentatzaileari ahalmena ematen dio ibilgailuaz arduratzeko edo judizialki errekeritzeko. Errentatzaileak beretzat gordetzen du ibilgailua edozein unetan itzultzeko eskubidea, kontratu hau indarrean dagoen bitartean, baldin eta ibilgailua erabiltzeak bertan xedatutakoa urratzen badu.
 7. Alokairua amaitzeagatik ibilgailua itzultzean, errentaria, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, ibilgailuaren ikuskapenean ez badago, postontziz entregatzen bada edo eskura ez badago, eta ibilgailuan kalteak ikusten badira, errentariak onartu egiten du errentatzailearen langileek egindako ikuskapenaren ondoriozko kalteen balorazioa.
 8. Ibilgailua barrutik garbi itzuliko da, hondakin-uren eta komunaren biltegiak hutsik daudela. Bestela, honako tarifa hauek aplikatuko dira:
  1. Barruko garbiketa 100 €.
  2. WC biltegia hustea 50 €.
  3. Hondakin-biltegia hustea 50 €.
 9. Ur edangarrien depositua diesel edo beste erregaiez, edo diesel depositua ur edo beste erregaiez betetzeak, 1000€ko zigorra izango du.

Debekuak

 • Berak edo berariaz baimenduta dauden pertsonek baino ezin izango dute gidatu.
 • Ibilgailuaren dokumentazioan zehaztutako bidaiariak baino ez eramatea.
 • Ez berralokatzea edo pertsonak helburu komertzialekin garraiatzea eta kontratuan jasota ez dagoen beste edozein erabilera.
 • Edozein motatako salgaiak, drogak, produktu toxikoak edo sukoiak ez garraiatzea.
 • hirugarrenei erabilera dohainik edo irabazi-asmorik gabe ez uztea eta delitugileei ez laguntzea.
 • Deliturik ez egitea, nahiz eta egitateen tokian indarrean dagoen legeriaren arabera soilik zigortu.
 • Ibilgailua alkoholak, drogak, nekeak edo gaixotasunak eragindako baldintza fisiko gutxiagotan ez gidatzea
 • Bide-saretik kanpo edo egokia ez den edozein lursailetan ez ibiltzea, eta ibilgailuarekin kirol-probetan, erresistentzia-probetan, lasterketetan edo ibilgailuari kalte egin diezaioketen beste proba batzuetan ez parte hartzea.
 • Ez erabili beste ibilgailu edo atoi batzuk bultzatzeko edo atoian eramateko
 • Errentatzaileak alokatutako ibilgailuarekin honako herrialde hauetatik soilik du zirkulatzeko baimena:
 • Alemania, Andorra, Austria, Belgika, Kroazia, Txekiar Errep., Zipre, Danimarka, Estonia, Eslovakia, Eslovenia, Espainia, Finlandia, Frantzia, Britainia Handia, Grezia, Holanda, Hungaria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portugal, Suedia eta Suitza, Monako, San Marino eta Liechtenstein. 
 • Zerrendan ez dagoen beste edozein herrialdetara bidaiatzeko, kontsultatu gurekin.
 • Berariaz debekatuta dago gerran edo gerra-gatazketan dagoen edozein herrialdetara bidaiatzea.
 • Ibilgailua behar bezala aparkatuta eta zainduta edukitzea, eta izozteak, harri-jasak edo kalte handiak eragin ditzakeen beste edozein fenomeno atmosferikotik babestea errentariaren ardura da.
 • Errentariak berariaz debekatuta du ibilgailuaren ezaugarri teknikoak, giltzak, sarrailak, ekipamendua, tresnak eta/edo osagarriak aldatzea, bai eta ibilgailuaren kanpoko eta/edo barruko itxura aldatzea ere, errentatzaileak berariaz horretarako baimena eman ezean. Artikulu hau hautsiz gero, errentariak bere gain hartuko ditu ibilgailua jatorrizko egoerara berregokitzeko gastu guztiak, eta ibilgailua ibilgetzeagatik kalte-ordaina ordaindu beharko du, ibilgailua erabat konpondu arte.
 • Debekatuta dago ibilgailu guztietan erretzea. Konpainiako animaliak eraman ahal izango dira, baldin eta errentatzaileak berariazko baimena eman badu. Betebeharrak ez betetzeagatik ondorioztatutako garbiketa-gastuak, 100 €, errentariak ordainduko ditu. Era berean, azken horrek bere gain hartu beharko ditu aireztatzeak edo tabako-usaina ezabatzeak eragindako gastuak, baita ibilgailua denboraldi batez alokatzeko ezintasunak eragindako galerak ere.

Istripu kasuetarako prozedura

 1. Ehiza-animaliek, lapurretarik, ebasketarik, suterik, istripuren bat edo kalterik eraginez gero, errentariak berehala jakinarazi beharko die poliziari eta errentatzaileari, alokairu-zentroaren telefono-zenbakira deituta (telefonoa alokairu-kontratuan ageri da), istripua gertatu eta hurrengo lanegunean beranduenez, eta ibilgailuari eta hirugarrenei, halakorik balego, eragindako kalteen argazkiak bidali beharko dizkie. Kontrako uziak ez dira onartuko.
 2. Ez da inoiz egitatearen erantzukizuna aitortuko edo aurrez epaituko, Istripuen Adiskidetasunezko Deklarazioa izan ezik. Errentariak aurkako alderdiaren eta lekukoen datu guztiak lortu beharko ditu, eta istripuaren xehetasunekin batera, errentatuari bidaliko dizkio adierazitako epean. Agintariei istripuaren berri berehala ematea, baldin eta kontrako alderdia erruduna bada. Istripu-partea behar bezala beteta eta sinatuta entregatu beharko da, beranduenez, ibilgailua errentatzaileari itzultzen zaion unean. Tartean dauden pertsonen izena eta helbidea, gidabaimenaren datuak, aseguru-etxearen izena duen kontrakoaren datuak, poliza-zenbakia, balizko lekukoen datuak eta eragindako ibilgailuen matrikulak jaso beharko ditu dokumentuak.
 3. Ibilgailua lapurtu edo ebasten bada, agintari eskudunari salatuko zaio berehala, eta salaketaren kopia errentatzaileari bidaliko zaio, ibilgailuaren giltzekin batera, gehienez ere 24 orduko epean; bestela, kontratatutako aseguruak eta estaldurak ondoriorik gabe geratuko dira.
 4. Kontrakorik gabeko kalteetan ere, larritasuna gorabehera, errentariak idatzizko txosten zabal bat idatzi beharko du errentatzailearentzat, zirriborro batekin batera. Errentariak txostena egiten ez badu – Berdin dio zein den arrazoia – Eta aseguru-etxeak kalteak ordaintzea galarazten badu, errentariak dagokion zenbateko osoa ordaindu beharko du.

 

 1. Ibilgailua babesteko neurri egokiak hartu gabe ez uztea. Behar izanez gero, harremanetan jarri Aseguratzailearekin kontratatutako Errepideko Laguntza Konpainiarekin.
 2. Errentariak neurri horietakoren bat betetzen ez badu, aplikatu beharrekoak badira, errentatzaileak errentariari kalteak eta galerak erreklamatu ahal izango dizkio haren zabarkeriagatik, baita enpresa errentatzailearen lortu gabeko irabazia ere ibilgailua ibilgetzen den bitartean.
 3. Ezbeharraren berri ematen den unetik, enpresa errentatzaileak eskubidea izango du errentariari jakinarazteko ibilgailua itzuli zaiola errentatzailearen instalazioei edo esleitzen zaion konponketa-tailer bati.

Asegurua

 1. Arrisku orotako aseguruaren printzipioen arabera, kalte integralen kasuan, errentatzaileak kalte materialen erantzukizunetik salbuetsiko du errentaria, ezbehar bakoitzeko 1.000 €-ko frankiziarekin. Frankizia ha errentariak bere gain hartu beharko du.
 2. Errentaria ez da inola ere salbuetsita geratuko ezbehar edo jokabide zabar baten ondoriozko erantzukizun zibil, administratibo, penal edo edozein motatakoetatik.
 3. Puntu honetako 1. paragrafoan adierazitako erantzukizunetik salbuesten duenak ez du ondoriorik izango, baldin eta errentariak ez badu “Debekuen” ataleko puntu guztietan adierazitako arauren bat  betetzen.
 4. 1. paragrafoaren erantzukizunetik salbuestea ez da bidezkoa izango errentariak aldez aurretik pentsatutako edo zabarkeriaz kalte bat eragin badu.
 5. Era berean, errentariak honako kasu hauetan erantzun beharko du dolozko portaera izanez gero:
 6. Era berean, errentariak honako kasu hauetan erantzun beharko du dolozko portaera izanez gero:
  1.  
  2. Errentariak zirkulatzen ari den herrialdeko indarreko zirkulazio-kodea eta arauak errespetatzen ez baditu.
  3. Drogen edo alkoholaren ondorioz ausarkeriaz gidatzeak eragin baditu kalteak.
  4. Errentariak edo gidariak, errentariak ibilgailua utzi dionak, istripua izanez gero ihes egiten badu.
  5. Errentariak beste betebehar batzuk urratzen baditu, salbu eta arau-hauste horrek ez badu eraginik izan kaltearen arrazoien egiaztapenean, ezta kaltearen irismenean ere.
  6. Kalteak kontratuan ezarritako betebeharra hausteagatik gertatu badira.
  7. Kalteak baimenik gabeko gidari batek eragin baditu, eta errentariak ibilgailua utzi badio.
  8. Kalteak ibilgailuaren neurriak (altuera, zabalera, luzera) kontuan ez hartzeagatik gertatu badira.
  9. Kalteak karga gehigarriari buruzko xedapenak ez betetzeagatik gertatu badira.
 7. Errentariak bere gain hartuko ditu ibilgailua erabiltzearekin zerikusia duten gastu, tasa, isun eta zehapen guztiak, errentatzaileari erreklamatzen zaizkionak, errentatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik izan ezik.
 8. Errentari gehiago egonez gero, zordun solidario gisa erantzungo dute.

Konponketak

Ibilgailuaren higadura mekaniko normala errentatzaileak hartzen du bere gain. Ibilbidearen iraupenak hala eskatzen duenean, beharrezko mantentze-lanak egingo dira txasis-motorraren markaren zerbitzu ofizial batean.

Ibilgailuaren funtzionamenduan anomalia adierazten duen edozein lekuko argitzen denean, gelditu egin beharko da, errentatzailearekin edo hark hitzartutako Laguntza Konpainiarekin harremanetan jarri beharko da eta harekin bakarrik, eta txasis-motorraren markako zerbitzu ofizial batera jo beharko da.

Higadura-kalteetatik kanpo geratzen dira pneumatikoei eragiten dieten kalteak, lehertze, ziztatze edo llantazogatiko konponketak eta ibilgailuaren hagunetan egindako kalteak.

Bizilekuko elementuetan edozein matxura gertatuz gero, erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio errentatzaileari, eta hark jasoko ditu elementu horiek konpontzeko jarraibide egokiak.

Errentariaren errurik gabe autokarabana ibilgetuta geratzen bada, ezin izango du kontratua suntsiarazi errentatzaileak arrazoizko epe batean ordezko ibilgailu baliokide bat (plaza-kopurua edo handiagoa) ematen badu.

Autokarabana errentariaren erruz ibilgetuta geratzen bada, errentariak ezin izango du kontratua suntsiarazi.

Errentatzailearen ardura

Errentariak ezin izango du kalte-ordainik eskatu, baldin eta, ezinbesteko arrazoiengatik edo ustekabeko arrazoiengatik, ibilgailua ezin bada hitzartutako egunean entregatu. Kausa nagusitzat jotzen da autokarabana entregatzeko aurreikusitako datarako konpondu ezin den matxura edo ezbeharra.

Datuen babesa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) (EB) 2016/679, 2016ko apirilaren 27koa, betetzeko, eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, errentariari jakinarazten zaio kontratu-harreman honen esparruan errentariak emandako datuak errentatzailearen jabetzako fitxategietan sartu ahal izango direla, eta, hartara, errentariaren informazioa erabili ahal izango dela, kontratupeko harremanetarako, mantentze-lanetarako eta harremanetarako. Errentariak baimena ematen du eta baimena ematen du bere datuak lagatzeko, errentatzailearekiko harremanak kudeatu eta administratzeko; nolanahi ere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu.

Osotasuna eta jurisdikzioa

Baldintza orokor hauek bi alderdiek sinatutako baldintza partikularren parte dira, eta ezin dira bereizi.

Autokarabanaren alokairu-kontratuarekin lotutako auzien kasuan, jurisdikzioa kasuan kasuko alokairu-zentroarena izatea erabaki da.